Ad was vele jaren een vaste kracht in AAS 1. Een sterke speler met veel inzicht, maar ook een gezellig iemand om na de wedstrijd samen te gaan eten.

Naast schaken speelde Ad ook bridge en tenniste in zijn leeftijdsklasse op hoog nivo. Verder was Ad uitvinder, ontwerper en begaafd knutselaar.
Ad is 77 jaar geworden.

We gaan Ad erg missen. Hieronder de kaart die wij van zijn dochter Marije ontvingen.